Besoek ons

visit us

Sondae | sundays:
afrikaans   07:45
afrikaans   09:30
English     11:15
Edge    18:00

Daar is ook Corpi Kidz, ons kinderkerk, tydens al ons oggenddienste.

Vir die tieners het ons Daklig, wat geskied tydens albei die Afrikaanse oggenddienste.

You can also join Corpi Kidz, our children's church, during all the morning services.

For our teenagers we have Daklig, which occurs during both of the Afrikaans morning services.

Kontak ons | Contact us
Adres | Address

c/o Chapmans Peak & Paardbeberg Street

Aerorand

Middelburg

Mpumalanga

Corpus
Christi
   Middelburg

stuur vir ons 'n boodskap |

Send us a message

013 244 1610

Reception@CorpusChristi.co.za

c/o Chapmans Peak & Paardbeberg Street

Aerorand

Middelburg

Mpumalanga

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
Corpus Logo - Sy mense (3) (1).png